Zespół

Nasz potencjał tkwi w ludziach, ich wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu.

Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego „EKSPERT”, tworzą ludzie zaangażowani w swoją pracę, ambitni i przede wszystkim kompetentni, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków kierują się najwyższą rzetelnością i starannością.

W gronie naszych specjalistów, znajdują się jedynie osoby z wyższym wykształceniem technicznym z zakresu motoryzacji, których wiedza teoretyczna podparta jest także wieloletnim doświadczeniem w branży.

Wszyscy rzeczoznawcy naszego zespołu  są   zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego EKSPERTMOT w Warszawie, które zapewniając nadzór i wsparcie merytoryczne, jest także gwarancją udokumentowanej praktyki zawodowej w zagadnieniach związanych z motoryzacją.

Nasi Rzeczoznawcy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu, potwierdzone wpisem na listę rzeczoznawców samochodowych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zdecydowana większość naszych Współpracowników czynnie pracuje w charakterze biegłych sądowych i skarbowych.

Nasz zespół to także ludzie o rzadkich kwalifikacjach z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych.