Wizja

Rzetelnie realizujemy kierunek rozwoju, a nasza wizja organizacji to wyobrażenie o jej kształcie, i wskazanie drogi, którą chcemy podążać.

Chcemy być firmą ukierunkowaną na Klienta i jego rzeczywiste potrzeby, dlatego nasza wizja odnosi się do trzech obszarów: jakości obsługi, podejmowanych procedur i technicznych aspektów, oraz wizerunku społecznego w oczach Klientów, Współpracowników i Pracowników.

Przy kształtowaniu procedur jakości obsługi, szczególny nacisk chcemy położyć na rzeczywistą wartość oferowanych przez nas usług, stąd też w całym procesie obsługi, głównymi kryteriami działania są:

  • wysoka jakość oferty
  • wysoka wartość oferty
  • kompleksowość usług i zachowanie najwyższych standardów etycznych

Przy kształtowaniu procedur i ich technicznych aspektów, najważniejszymi kryteriami powinny być dynamika rozwoju i innowacyjność, które pragniemy osiągać stosując następujące zasady:

  • wykorzystanie najnowszych technologii i stałe poszerzanie wiedzy z zakresu nowinek technologicznych
  • dbanie o rozwój kadry na wszystkich szczeblach i tworzenie możliwości edukacyjnych
  • oferowanie najwyższych możliwych standardów w stosunku do oferty konkurencji

W zakresie wartości społecznych i kształtowaniu relacji wewnątrz firmy, chcielibyśmy stworzyć miejsce, gdzie ludzie chcą pracować, ponieważ:

  • są lojalni wobec firmy i mają poczucie, że firma jest lojalna wobec nich
  • wykonują swoją pracę najlepiej, jak potrafią i czynią to, dlatego, że chcą, a nie dlatego, że muszą
  • czują się dobrze i bezpiecznie oraz są wobec siebie życzliwi i pomocni
  • czują wewnętrzną potrzebę realizacji misji i kultywowania wartości firmy