Ustalanie wartości kosztów i jakości napraw pojazdów, maszyn i urządzeń

Kosztorysy napraw, wykonywane przez niezależną jednostkę, często są jedynym sposobem na wskazanie rzeczywistego rozmiaru szkody i zawierają szczegółowy opis uszkodzeń, wraz ze wskazaniem technologii przywrócenia środka trwałego do stanu sprzed ubytku. Opinią rzeczoznawcy należy posiłkować się wówczas, gdy brakuje profesjonalnej i fachowej wiedzy z zakresu mechaniki pojazdów, maszyn i urządzeń.

Ustalenie kosztów napraw obejmuje kompleksowe koszty robocizny, materiałów, w tym także części alternatywnych, tzw. zamienników, oraz wszelkie koszty dodatkowe, takie jak płyny eksploatacyjne, czy zabiegi konserwacyjne.

Przy kosztorysowaniu napraw posiłkujemy się powszechnie stosowanymi programami, dzięki czemu sporządzane przez nas wyceny, w wiarygodny sposób weryfikują zasadność wcześniej sporządzanych wyliczeń.