Pomiar zużycia paliwa pojazdów i maszyn w warunkach eksploatacyjnych

Litrażowanie  pojazdów wraz z ustaleniem normy zużycia paliwa, to usługa skierowana przede wszystkim do podmiotów gospodarczych posiadających bazy transportowe, parki maszynowe, oraz dla firm dysponujących flotami maszyn budowlanych.

Testy wykonywane są metodą bezpośredniego zużycia paliwa w warunkach eksploatacyjnych, oraz na podstawie parametrów zawartych w dokumentacji technicznej przy użyciu metod laboratoryjnych. Wykonanie rzetelnych badań wymaga specjalistycznej wiedzy, oraz przeprowadzenia pomiarów przy uwzględnieniu różnych trybów pracy (np. maksymalny ładunek, włączona klimatyzacja, lub inne parametry w zależności od specyfikacji badania).