Opiniowanie stanu technicznego, pojazdów, maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych

Usługa skierowana jest, zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, które potrzebują rzetelnej i niezależnej oceny stanu technicznego pojazdu, maszyny, lub całej linii produkcyjnej. Wydana przez nas opinia, często ma decydujący charakter we wszelkiego rodzaju sporach, ale przede wszystkim, ma na celu, dokładne wskazanie aktualnych parametrów pracy poszczególnych podzespołów i porównanie ich z parametrami założonymi przez producentów.

Tworzone przez nas opinie wykorzystywane są w celu weryfikacji zakresu i jakości przeprowadzonych napraw gwarancyjnych, reklamacyjnych, lub powypadkowych, a także w celu przedłożenia ich do celów ubezpieczeniowych i odszkodowawczych.

Niezależna opinia przed i po naprawie powypadkowej, jest gwarancją, rzetelnego i solidnego wykonania usługi w serwisie i z pewnością uchroni przed wystąpieniem ewentualnych usterek wynikających np. z zaniedbań warsztatu. W przypadku maszyn, urządzeń oraz całych linii technologicznych, ocena stanu technicznego powinna być wykonywana po każdej naprawie gwarancyjnej i eksploatacyjnej, bowiem tylko w ten sposób można zabezpieczyć swoje interesy w przypadku wątpliwości, czy sporów dotyczących zakresu i jakości wykonanych napraw.

Posiłkowanie się niezależną opinią dotyczącą stanu technicznego, nie tylko uchroni przed podjęciem błędnych decyzji, lecz zabezpieczy przed stratą czasu, pieniędzy i nerwów, gdy dojdzie do sporu o jakość lub zakres przeprowadzonych napraw.

Jak pracujemy?

W celu wydania niezależnej opinii, niezbędne są szczegółowe oględziny, w trakcie których ekspert dokładnie bada wszelkie podzespoły oraz dokonuje pomiarów i obmiarów. Często posiłkujemy się badaniami w stacjach diagnostycznych, laboratoriach badawczych, oraz korzystamy z nowoczesnego sprzętu badawczego w wyspecjalizowanych jednostkach badawczych i uczelniach.