Misja

W oparciu o profesjonalizm i wieloletnią praktykę w branży rzeczoznawstwa samochodowego, przekładające się na stały wzrost wartości całego przedsiębiorstwa, chcemy wszystkim naszym Klientom dać poczucie bezpieczeństwa, Współpracownikom gwarancję stabilnego rozwoju, a Pracownikom równe szanse na doskonalenie.

“Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem
– słuszne jest, aby nikt nie wzbogacił się z cudzej straty”

Naszą misją jest dać podstawy prawne do rozmowy z instytucjami, gdzie zachodzi potrzeba wydania rzetelnej i niezależnej opinii z zakresu wyceny szkód w pojazdach, oceny stanu technicznego, ustalenia wartości rynkowej czy rekonstrukcji wypadków drogowych. Naszym Klientom pragniemy dać nie tylko narzędzia, które pozwolą na dialog, ale przede wszystkim dadzą poczucie rzetelności i poszanowania ich własności.