Likwidacja szkód komunikacyjnych

W zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych EKSPERT ma długoletnią praktykę i bardzo duże doświadczenie. Naszą działalność w tym zakresie można podzielić na dwie zasadnicze gałęzie - rzeczoznawstwo mobilne i rzeczoznawstwo stacjonarne.

W ramach rzeczoznawstwa mobilnego oferujemy oględziny pojazdów, maszyn i urządzeń. Gromadzimy komplet dokumentacji niezbędnej w procesie likwidacji szkody. Przygotowujemy kompleksowe wyliczenie wartości szkody w oparciu o procedury Zleceniodawcy. Wykonujemy oględziny miejsca zdarzenia z wykorzystaniem aplikacji PLAN, przeprowadzamy oględziny drugiego uczestnika szkody. Oferujemy również specjalistyczne opinie z zakresu ruchu drogowego dotyczące przykładowo korelacji uszkodzeń. Wykonujemy oględziny kontrolne na zlecenie firmy ubezpieczeniowej, oględziny ponaprawcze oraz inspekcje pojazdów konieczne w procedurze zawierania umów AC w systemie direct.

W naszym wachlarzu usług jest również oferta tzw. „rzeczoznawcy stacjonarnego”, która dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań internetowych i systemów produkcyjnych pozwala objąć naszym działaniem cały kraj. W ramach tej oferty dokonujemy wyliczeń szkód na podstawie materiałów przygotowanych przez mobilnych rzeczoznawców pracujących na zlecenie firmy ubezpieczeniowej przy zachowaniu procedury Zleceniodawcy. W przypadku szkód całkowitych oferujemy usługę wystawienia pojazdu na giełdę, po wcześniejszym zweryfikowaniu pod względem merytorycznym i formalnym wliczenia w oparciu o procedury Zleceniodawcy i udostępnionego materiału wsadowego. Ponadto wykonujemy weryfikację rachunków i kosztorysów, rozliczenie szkód regresowych.

Likwidacja szkód komunikacyjnych to szczególna dziedzina, wymaga pełnej dyspozycyjności, wysokich kwalifikacji pracowników, nowoczesnej infrastruktury technicznej. Wszystkie te elementy odnajdziecie Państwo we współpracy z nami. Gwarantujemy maksymalne skrócenie czasu likwidacji szkody oraz wysoki standard obsługi merytorycznej i formalnej. Naszym priorytetem jest terminowość realizacji zleceń przy zachowaniu wysokich standardów merytorycznych i najwyższej jakość obsługi klienta.